Skånska företag

Industrin är en mycket stor och viktig komponent i Sveriges näringsliv. Men näringslivet består av en rad olika branscher som alla skapar den viktiga ekonomiska utvecklingen.

Tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin är den största grenen inom svenskt näringsliv. Detta förutsatt att man ser på antal anställda. Inom kategorin finns bland annat Volvo och Scania som bägge ligger på listan över de privata företagen med flest anställda. Inom tillverkningsindustrin hittas även förädlingsindustrin som även den är en stor gren. Här hittas exempelvis processindustrin och olika verkstadsföretag. Sett till export är det från industrin och framförallt fordonsindustrin som den största andel hittas.
Tillverkningsindustrin har förändrats rejält sedan 60-talet. Då var exempelvis textilindustrin stor men det är en bransch som nästan helt flyttats till länder med lägre löner.

Naturbruk

Även naturbruk står för en stor del av det totala näringslivet. Däremot är trenden negativ med allt färre bönder och lantbrukare. Inom naturbruk hittas jordbruk, djurskötsel, vattenbruk, viltvård, jakt m.m. Framförallt är det skogsbruket som är stort i Sverige. Inom trä- och massaindustrin hittas flera mycket stora företag och det finns ett flertal massaindustrier över Sverige.

Råvaruindustrin

Råvaruindustrin och naturbruk gå delvis hand i hand. Detta då denna bransch består av företag som primärt arbetar med obehandlade råvaror. Det kan därmed vara skog (naturbruk) men även gruvdrift och andra råvaror. I Kiruna består näringslivet till extremt stor del av gruvdriften. Här ligger världens största underjordsgruva som även är klassad som världens modernaste. Gruvdriften som påbörjade i mitten av 1600-talet ger arbete till en stor del av de som bor i staden.

Livsmedelsindustrin

Livsmedelsbranschen är i kraftigt behov av smidig import. Under 2018 importerades det livsmedel och levande djur för 134 miljarder medan vi exporterade för 78 miljarder. Samtidigt är det en bransch som ger många arbetstillfällen via förädling, transport och försäljning mot slutkund.
De största poster som import sker inom är ”Kött och köttråvaror” och ”Frukt och grönt”. Delvis beror detta på Sveriges klimat som inte gör odling tillräckligt konkurrenskraftigt i stora delar av landet. Det är enbart på ”Levande djur” och ”Diverse livsmedel” som import och export ligger på samma nivåer.

Vård och omsorg

Antal arbetstillfällen hittas främst inom vård och omsorg. Det är här som man hittar de största arbetsgivarna om inte enbart privata näringslivet ska räknas utan även kommuner, landsting och statliga myndigheter. Över hela Sverige är det ca 17% som jobbar inom denna bransch. Främst hittas de anställda på sjukhus, hemtjänst och äldreboende. Yrken som är personalkrävande.